Maj 2019
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31
Stanowisko Nr. 1                                                              
Domek Grobla                                    []      []      []  []            
Stanowisko Nr. 3                                                []  []            
Stanowisko Nr. 4                                                  []            
Stanowisko Nr. 5                                                  []            
Stanowisko Nr. 6                                        []  []  []                  
Domek Cypel                                    []  []  []    []  []  []  []            []
Stanowisko Nr. 8                                        []  []                    
Stanowisko Nr. 9                                                  []            
Stanowisko Nr. 10                                                  []            
Stanowisko Nr. 11                                                  []            
Stanowisko Nr. 12                                                  []            
Stanowisko Nr. 13                                              []  []  []            
Stanowisko Nr. 14                                                []              
Stanowisko Nr. 15                                                []              
Stanowisko Nr. 16                                                              
Domek Wake                                                []  []            
Łódka Biała                                                              
Łódka Pomarańczowa                                                              
Łódka Pomarańczowa                                                              
Łódka Zielona                                                              
Rower Wodny                                                              

 

Rezerwacja łowisko wodna kraina

Imię i Nazwisko 
Adres mail 
Numer telefonu 
Ilośc osób 
Wypożyczenie sprzętu (proszę określić rodzaj) 
Metoda połowu 
Numer Stanowiska 
Termin pobytu 
Dodatkowe informacje.. 
    
1. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowe MEGA MUSIC WILGA, 08-470 Wilga, ul. Stawowa 9, NIP 826-133-05-16, REGON 712034396.
2. Celem zbierania danych jest umożliwienie odpowiedzi na zadane pytanie.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do odpowiedzi na pytanie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni.