Lipiec 2019
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31
Stanowisko Nr. 1                                                              
Domek Grobla                                                              
Stanowisko Nr. 3                                                              
Stanowisko Nr. 4                                      []  []                      
Stanowisko Nr. 5                                                              
Stanowisko Nr. 6                                                              
Domek Cypel                      []  []  []  []    []  []  []  []                        
Stanowisko Nr. 8                                                              
Stanowisko Nr. 9                                                              
Stanowisko Nr. 10                                                              
Stanowisko Nr. 11                                                              
Stanowisko Nr. 12                                                              
Stanowisko Nr. 13                                                              
Stanowisko Nr. 14                                                              
Stanowisko Nr. 15                                                              
Stanowisko Nr. 16                                                              
Domek Wake                                                              
Łódka Biała                                                              
Łódka Pomarańczowa                                                              
Łódka Pomarańczowa                                                              
Łódka Zielona                                                              
Rower Wodny                                                              

 

Rezerwacja łowisko wodna kraina

Imię i Nazwisko 
Adres mail 
Numer telefonu 
Ilośc osób 
Wypożyczenie sprzętu (proszę określić rodzaj) 
Metoda połowu 
Numer Stanowiska 
Termin pobytu 
Dodatkowe informacje.. 
    
1. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowe MEGA MUSIC WILGA, 08-470 Wilga, ul. Stawowa 9, NIP 826-133-05-16, REGON 712034396.
2. Celem zbierania danych jest umożliwienie odpowiedzi na zadane pytanie.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do odpowiedzi na pytanie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni.