Zapytanie o rezerwacje domku

Imię i Nazwisko 
Adres mail 
Numer telefonu 
Ilośc osób dorosłych 
Ilość dzieci 
Czy będą zwierzeta 
Numer domku 
Termin pobytu 
Dodatkowe informacje.. 
    
1. Administratorem danych osobowych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowe MEGA MUSIC WILGA, 08-470 Wilga, ul. Stawowa 9, NIP 826-133-05-16, REGON 712034396.
2. Celem zbierania danych jest umożliwienie odpowiedzi na zadane pytanie.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do odpowiedzi na pytanie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
6. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 180 dni.